Strona główna » Kalendarz

Zakończone

10 październik 2018
Szwed retro poster

Galeria Zderzak, Kraków / Monika Szwed - Retrospekcja

Jej sztuka jest prywatną mitologią, pełną snów, przeczuć, wizji, czasu przeszłego zmieszanego z przyszłym. Pojawiają się w niej osobliwe przedmioty mnemoniczne. Zmysłowość jest urzekająca. Ból i czułość, łagodność i okrucieństwo są nieodłączne. Znaczenie olśnienia w percepcji rzeczywistości spokrewnia ją z poetami o wyostrzonej wrażliwości sensualnej. Fenomenalnie, bez szkiców wstępnych komponowane utwory mają własną „muzyczność”, są nieprzekładalne na słowa.

04 październik 2018
%c5%82akoma

Galeria Floriańska 22 / Agnieszka Łakoma - Fleur Mystique

Fleur mystique można czytać na różne sposoby. Mamy warstwę koncepcyjną, w której istotny jest modularny sposób funkcjonowania zestawianych ze sobą pasów. Mamy warstwę optyczną, w której ostre i rozmiękczone krawędzie bawią się reakcją naszego oka. Jest warstwa technic- zna, gdzie następuje odwrót od komputera, szablonów i płyt graficznych w kierunku gestu malarskiego. I wreszcie warstwa znaczeniowa – powrót do natury.

28 wrzesień 2018
Img 1845

Galeria Off Frame, Kraków / BODY GAMES - GRA CIAŁA

Prezentowana seria prac opowiada o życiu prywatnym autorki i udowadnia, że nikt nie jest wolny od niedoskonałości czy niepewności. Artystka wykorzystuje sztukę jako sposób podkreślenia swojego niepokoju, a proces tworzenia definiuje jako akt pobierania emocji. W ten sposób jej twórczość staje się bardzo intymną, a zarazem atrakcyjną motywacją dla widza. W jej pracach rozważania koncentrują się wokół ciała jako przedmiotu artystycznej aktywności.

21 wrzesień 2018
Asymetria

W G W: Galeria Asymetria, Warszawa / Paradżanow

Paradżanow w Asymetrii to pokaz pierwszej małej retrospektywy fotografii Jurija Mechitowa w Polsce, ale także jego metody badawczej, podług której od kilkudziesięciu lat gromadzi on materiały wizualne związane ze sztuką wielkiego, trochę dziś już zapomnianego mistrza kina sowieckiego. Artysty, który żył i tworzył „na przecięciu różnych kultur i światopoglądów, zaszczutym przez system, obdarzonym złożoną tożsamością etniczną i seksualną”.