Strona główna » Aktualności » Wydarzenia

Wydarzenia

24 październik 2017
Z59dbe74f8f4d3

Galeria Olimpia / Zagrożenia nie ma/ Broń i barwa

Twórczość Vetulaniego balansuje rozpięta na dwóch fascynujących osiach, dając obraz artysty żonglującego z łatwością i przekorą rozmaitymi środkami wyrazu oraz mediami o szerokiej skali. Od intrygujących i wyrazistych obiektów, tworzonych przez niego np. z przypominającego wosk gorącego białego kleju, czy czarnego sylikonu, o mocnych konotacjach społecznych i politycznych - po emanujące prawdziwym pięknem subtelne obrazy-obiekty...

19 październik 2017
319%20drzewo%2c%20jesion%2c%2009%2008%202010%2c%20za%20kopcem%20ko%c5%9bciuszki

MOCAK / Artyści z Krakowa. Generacja 1970–1979

W cyklu prezentacji Artyści z Krakowa odnosimy się do artystycznej legendy miasta, którą od połowy XIX wieku tworzą wybitne talenty. Kraków to miejsce sławne z inicjowania sztuki – tu otwarto pierwszą akademię...

19 październik 2017
2.%20rainer prohaska shoping cart motorhome

MOCAK / Nonsensowne technologie

Przemysław Jasielski i Rainer Prohaska od 2015 roku realizują autorską koncepcję „nonsensownych technologii”, prezentując na wspólnych wystawach prace, które w ironiczny sposób łączą sztukę z naukami ścisłymi.

19 październik 2017
Plakat

MOCAK / Nowe kierunki w sztuce Leona Chwistka

W historii sztuki polskiej Leon Chwistek zapisał się jako twórca nowych kierunków. Był filozofem i logikiem, ale równocześnie fascynował się awangardowym napięciem swoich czasów. Dysponując pełnym potencjałem...

19 październik 2017
Polerowicz aleksandra

MOCAK / Gry znaczeń Jarosława Kozłowskiego

Wystawa została zaprojektowana przez Jarosława Kozłowskiego, który do 2016 roku był kierownikiem V Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. / Wernisaż 19.10.2017.

19 październik 2017
1

MOCAK / Lagertheater

W latach 1939–1945 w obozach koncentracyjnych i jenieckich funkcjonowały teatry. Dotychczas dużo napisano o sztuce więźniów obozów, natomiast stosunkowo niewielka część tych tekstów dotyczy twórczości performatywnej.