Strona główna » Aktualności » Wydarzenia » Galeria Arsenał, Białystok / Obraz wewnętrzy....
Zentkova grybo%c5%9b 2017 m%c4%9blk%c3%bd sp%c3%a1nek shallow sleep

Wystawa ma na celu pokazanie złożonej struktury rozważań artystycznych, które często starają się poruszyć treści związane z prawdą w dziele i ich stosunkiem wobec realnego świata. Artyści tworzą granice między obrazem rzeczywistości a jego odzwierciedleniem wewnętrznym.
Natura współczesnego dzieła sztuki świadczy o umiejętności zajęcia przez autora stanowiska wobec dzisiejszych technologii. Są one pewnego rodzaju nośnikiem humanizacji, a więc „uczłowieczenia” świata. Jeżeli spróbujemy uogólnić i pokazać w wytworze artysty formalną prawdziwość wybijającą się na powierzchnię i przestrzeń obrazu, to naszą uwagę skoncentrujemy na kształcie, który został utrwalony w prawdzie. Prawda zaś została utrwalona w kształcie.
Prace artystów prezentowane na wystawie z pozoru często stanowią prostą historię. Ale tak naprawdę ukazują skomplikowane procesy, które są oparte na filozoficznych rozważaniach, stosunkach polityczno-społecznych, koncepcjach naukowych, a niekiedy na czystej intuicji. Wszystkie jednak odwołują się do „wewnętrznej prawdy” dzieła, którą wydobywa impuls krytycznego oceniania rzeczywistości.
Kultura i filozofia Zachodu odsuwa na dalszy plan znikanie, pustkę czy nicość jako elementy związane z przemijaniem, niszczeniem, ukrywaniem. Wbrew wszelkim tezom, odzwierciedlenie tej nicości posiada przecież swoje znaczenie. (...)

Kurator : František Kowolowski

Wernisaż: 8.12.2017 godz. 17.30
Wystawa: 9.12.17–18.01.18
Galeria Arsenał w  Białymstoku.

fot. materiały prasowe.

INNI CZYTALI RÓWNIEŻ