Strona główna » Aktualności » Wydarzenia » W G W: Galeria Esta, Gliwice / Dróżdż | Gołkowska
Z cyklu fi pisak plyta 85x85cm 2003   300x301

Wystawa prezentuje twórczość Wandy Gołkowskiej i Stanisława Dróżdża. Dwóch zupełnie różnych osobowości artystycznych, wywodzących się z neoawangardowego środowiska wrocławskiego, gdzie jednocześnie wykuł się polski konceptualizm i poezja konkretna. Zestawienie prac konceptualnych Wandy Gołkowskiej i poezji konkretnej Stanisława Dróżdża nie ma na celu szukania wspólnego mianownika w ich twórczości, ale pokazanie dwóch różnych postaw wobec problemu oryginalności w sztuce.

Według Gołkowskiej sens twórczości przesunął się z realizacji dzieła na proces koncepcyjny – intelektualne poszukiwanie, jak pisała – „konkretyzację myślową”. Artystka odrzuciła nadrzędność znaczenia nadawanego realizacji, uważając ją za epigońską w stosunku do koncepcji. Uznała możliwość realizacji – udokumentowania koncepcji – przez rzemieślników lub maszyny, podważając głęboko zakorzenione w sztuce stereotypy.

W przypadku twórczości Dróżdża mamy do czynienia z nierozerwalnym związkiem pomiędzy wizualną i pojęciową stroną znaku/wyrazu, pomiędzy koncepcją i realizacją końcową. Proces twórczy Dróżdża był niezwykle dokładną analizą o przesłankach naukowych. Składały się na to dziesiątki notatek, szkiców i maszynopisów, aby finalnie Dróżdż zlecił wykonanie Pojęciokształtuinnemu artyście według jego projektu. Powstawały więc oryginały o zupełnie innej naturze aniżeli klasyczne dzieła sztuki, gdyż najważniejsze dla artysty było to, co rozgrywa się w umyśle odbiorcy.

Wernisaż: 21 września, 17.00-21.00
Czynne: 22-23 września, 12.00-19.00
Adres: Szpitalna 8A

INNI CZYTALI RÓWNIEŻ