Igor Veter

Asfaltowa Plaża

  • Sygnatura: Tak
  • Techniki: Cyfrowy Kolaż, Komputerowa Grafika
  • Wymiary: 30x30cm (paspartu)
  • Data powstania: 2016
NAKŁAD: 1/1 "The only revolution that will change anything is a revolution of perception." - David Vaughan Icke