Igor Veter

Strefa komfortu

  • Sygnatura: Tak
  • Techniki: Cyfrowy Kolaż, Komputerowa Grafika
  • Wymiary: 30x30cm (paspartu)
  • Data powstania: 2016
NAKŁAD: 1/1 "Czy można odpowiadać za własną podświadomość? Jeżeli ja nie odpowiadam za nią, to któż by...?" -Stanisław Lem