Igor Veter

Witaminy

  • Sygnatura: Tak
  • Techniki: Cyfrowy Kolaż, Komputerowa Grafika
  • Wymiary: 30x30cm (paspartu)
  • Data powstania: 2016
NAKŁAD: 1/1 "Czyż nie ma hipokryzji w tym, ze upominamy dzieci gdy krzywdza kotki czy pieski, podczas gdy sami zasiadamy do stolu, na który zabito dziesiątki stworzeń?" - Lew Tołstoj