Igor Veter

Wypadek

  • Sygnatura: Tak
  • Techniki: Cyfrowy Kolaż, Komputerowa Grafika
  • Wymiary: 30x30cm (paspartu)
  • Data powstania: 2017
NAKŁAD: 1/1 "You're only as young as the last time you changed your mind" -Timothy Leary