Strona główna » Statystyki » Prognozy

Prognozy powstają dzięki wykorzystaniu modeli ekonometrycznych.

Model ekonometryczny jest matematycznym sposobem reprezentacji pewnego zjawiska, do którego opisu używa się równań. Zmiennymi są w nich pewne dane ekonomiczne. Tego rodzaju modele mają na celu uchwycenie kluczowych aspektów pewnych problemów ekonomicznych lub społecznych i przedstawienie ich w formie równań. Model ekonometryczny jest więc uproszczoną reprezentacją bardziej skomplikowanego problemu. Wybór danych używanych w metodach ekonometrycznych zależy między innymi od natury badanego rynku, charakteru podejmowanych decyzji lub rodzaju danych, w oparciu o które badanie będzie się odbywało.

Aby zachować istotność, używane modele muszą być oparte na jednej z kilku obowiązujących teorii. Decyzja o tym, która z nich zostanie wykorzystana jest uzależniona od tego, jakiego rodzaju informacji poszukujemy. Nie możemy zastosować tej samej metodologii do oszacowania całego rynku, konkretnego segmentu i rynku artysty. W wypadku dóbr heterogenicznych, takich jak nieruchomości, wino czy dzieła sztuki, to jakość jest kluczową dominantą ceny. Kluczowe dla ekonometrycznego badania rynku sztuki są więc założenia dotyczące wyjątkowości oraz niepowtarzalności dzieł sztuki, a także fakt, że ich cena zależy przede wszystkim od jakości. Jako, że wielkość próby badawczej ma znaczenie dla jakości prognozy, może ona powstać tylko dla twórczości tych artystów, którzy na aukcjach sprzedali więcej niż 10 dzieł.

Cena regularna: 140 zł

Zamów prognozę artysty

Tylko dla zalogowanych użytkowników